Shah Mokhdum Airport, Rajshahi, Bangladesh (RJH, VGRJ)