RNAS Yeovilton, Yeovilton, United Kingdom (YEO, EGDY)