Provideniya Bay Airport, Provideniya Bay, Russia (PVS, UHMD)