Niamtougou International Airport, Niatougou, Togo (LRL, DXNG)