Kailashahar Airport, Kailashahar, India (IXH, VEKR)