Colorado Plains Regional Airport, Akron, United States (AKO, KAKO)